Stawki za pobyt w sanatorium obowiązujące od 2014-10-01

Pacjent ponosi następujące koszty:
  • przejazd na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
  • częściowa odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym
  • opłata uzdrowiskowa – maksymalnie 4,32 zł dziennie (wysokość opłaty się zmienia)
  • koszt pobytu opiekuna

Kosztów wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:
  • dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat
  • dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku
  • dzieci uprawnione do renty rodzinnej
Koszty pobytu w sanatorium uzdrowiskowym różnią się w zależności od sezonu rozliczeniowego, w którym pacjent odbywa leczenie:
  • SEZON I – od 1 października do 30 kwietnia
  • SEZON II – od 1 maja do 30 września
Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu
Lp. Poziom I sezon rozliczeniowy (w złotych) od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia II sezon rozliczeniowy (w złotych) od dnia 1 maja do dnia 30 września
1 I Apokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 28,8 36,1
Bpokój jednoosobowy w studiu 23,0 33,0
2 II pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 22,0 29,3
3 III Apokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 17,3 24,1
Bpokój

dwuosobowy w studiu

14,6 22,0
4 IV pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 12,5 17,3
5 V Apokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 11,0 13,1
Bpokój

wieloosobowy w studiu

10,5 12,0
6 VI pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 9,4 10,5

Opłata jest pobierana przed rozpoczęciem pobytu, najpóźniej pierwszego dnia pobytu.

Zobacz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego